วัดจีน

TIPS  HDR

landscape

BY  HYPERPIXEL  March  9,  2019

bokeh

BY  HYPERPIXEL  March  9,  2019

HYPER  TIPS

stop action

HOW TO STOP ACTION

HYPER PIXEL   Mrach  8,  2019

 เทคนิคในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่นิยมใช้เป็นตัวเลือกลำดับแรกของนักถ่ายภาพ สำหรับบันทึกภาพวัตถุให้หยุดนิ่ง คือการเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง (High Speed Shutter)

รีวิวกล้อง
รีวิวมือถืิอ
สอนถ่ายภาพ