top of page

แคนนอน ต่อยอดกิจกรรม ฝานี้พี่ขอปี 2 ส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติกให้โครงการ Precious Plastic Bangkok

แคนนอน ต่อยอดกิจกรรม “ฝานี้พี่ขอปี 2” ส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติก

ให้โครงการ Precious Plastic Bangkok สำหรับนำไปรีไซเคิล เพื่อลดขยะพลาสติก


กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2565บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนแนวคิดการรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติก ด้วยการจัดกิจกรรม “ฝานี้พี่ขอ ปี 2” รณรงค์ให้พนักงานแคนนอนทั้งที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา รวมถึงพนักงานจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ร่วมกันเก็บสะสมฝาขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปมอบให้กับ โครงการ Precious Plastic Bangkok ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับสากล ที่นำเสนอแนวคิดการแปรรูปฝาขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นวัสดุมีค่า โดยเริ่มจากการคัดแยกอย่างถูกวิธี ก่อนจะนำมาป่น และหลอมละลายเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้ในชิวิตประจำวัน โดยในครั้งนี้แคนนอน เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และสามารถรวบรวมฝาขวดน้ำพลาสติกคิดเป็นน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 72 กิโลกรัม


นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม ‘ฝานี้พี่ขอ’ โดยแคนนอน จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2563 ซึ่งต่อมาได้ระงับการจัดกิจกรรมในปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด –19 และได้กลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้งในปีนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและพันธมิตรแคนนอนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะพลาสติก และเปลี่ยนการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับขยะพลาสติก ซึ่งสามารถเป็นมากกว่าขยะและกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างเหลือเชื่อ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียให้สามารถนำขยะพลาสติกไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆที่มีคุณค่าได้อีกด้วย”


ทั้งนี้ฝาขวดน้ำพลาสติกส่วนมากมักผลิตจากสารโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงและไม่สามารถหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส จึงไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติและยากต่อการรีไซเคิล แต่ด้วยความแข็งแรงของวัสดุประเภทนี้จึงทำให้เหมาะต่อการนำมารีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ กระถางต้นไม้ เก้าอี้สนาม และวัสดุปูพื้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments


bottom of page