top of page

Concept Love Me Love My Animal @ ChiangMai Night Safariสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายคู่กับสัตว์ "Concept Love Me Love My Animal @ ChiangMai Night Safari" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

กติกาการประกวด
 • Like และ Share โพสต์ประชาสัมพันธ์การประกวด "Love Me Love My Animals @Chiang Mai Night Safari" on Facebook Fanpage: Chiangmai Night Safari Tourism Contest (ตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะ)

 • โพสต์รูปภาพที่คุณถ่ายคู่กับสัตว์ และใส่คําบรรยายที่แสดงถึงหัวข้อ "Love Me Love My Animals @ Chiang Mai Night Safari" ให้โดนใจคณะกรรมการ พร้อมปิดท้าย ด้วยประโยค "เชิญชวนเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ฟารี" บนหน้า Facebook ตัวเอง (ตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะ)

 • โพสต์รูปของคุณลงใต้โพสต์กิจกรรมการประกวด พร้อมค้าบรรยายที่แสดงถึงหัวข้อ "Love Me Love My Animals @ Chiang Mai Night Safari" ใน Facebook Fanpage: Chiangmai Night Safari Tourism Contest

 • ส่งเข้าประกวดได้คนละ 1 ภาพ เท่านั้น

 • ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 • ขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้แก่เจ้าของ Facebook ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ และเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่บนภาพถ่าย


เงื่อนไขการประกวด
 • ไม่จํากัดอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ เช่น กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

 • กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่รักการถ่ายภาพ

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เช่น ตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ และห้ามทําข้อความหรือเครื่องหมายใด ๆ ลงบนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น

 • ต้องเป็นภาพถ่ายที่มีความคมชัด ไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ อยู่บนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพ เป็นสีขาวหรือสีอื่นใด


 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ส่งภาพ

 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับด้วยตนเองหรือผู้แทนพร้อมเอกสารยืนยันตัวผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ระยะเวลาการประกวด
 • ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2566

 • ประกาศผลการคัดเลือก 20 ภาพสุดท้ายที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแจ้งทางแฟนเพจ Facebook Fanpage : Chiangmai Night Safari Tourism Contest

 • ประกาศผลชิงชนะเลิศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผ่านช่องทางอื่น ๆ Facebook Fanpage : Chiangmai Night Safari Tourism Contest


รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน พร้อมแพ็คเกจท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Day Safari และ Night Safari) พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 1 รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Air Asia & asics Collection จํานวน 5 รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เสื้อ Air Asia POLO จํานวน 5 รางวัล

 • รางวัลชมเชย ของที่ระลึกจาก Air Asia จํานวน 5 รางวัลติดต่อสอบถาม
 • โทร 096-716120

 • Facebook Fanpage : Chiangmai Night Safari Tourism Contest
ขอบคุณที่มา http://contestwar.com/th/contest/16275
bottom of page