ระวัง ! โดนหลอกขาย iPad รุ่นเก่า ใช้เรียนออนไลน์แทบไม่ได้