จุดเด่นอะไรที่ Mate X2 5G นำมาใช้สู้ในตลาดมือถือพับได้