top of page

LINE บน PC, Mac ประกาศยุติให้บริการ Live ในกลุ่มมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน LINE บน PC และ Mac ว่าจะยุติให้บริการ LIVE หรือถ่ายทอดสดภายในกลุ่ม ตั้งแต่ 27 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งฟีเจอร์ LIVE ในกลุ่มนั้นทาง LINE เปิดให้ใช้งานครั้งแรกเมื่อปี 2557 สำหรับถ่ายทอดสดให้สมาชิกภายในกลุ่มดู (ไม่ใช่ Video Call นะครับ คนละฟีเจอร์กัน)แต่ยังไม่ทราบว่าฟีเจอร์นี้บนสมาร์ตโฟนจะหายไปด้วยหรือไม่นะครับ


ข้อมูลจาก www.sanook.com


Comments


bottom of page