top of page

Google Maps อัปเดตใหม่เน้นให้ผู้ใช้เดินทางแบบประหยัดน้ำมัน

ใครที่เคยใช้ Google Maps นำทาง น่าจะทราบกันดีว่าแอปพลิเคชันนี้ขึ้นเชื่อเรื่องการนำทางเพื่อไปสู่จุดหมายอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งไปเจอทางลัดลึกลับ วิ่งเลาะเส้นทางต่าง ๆ ที่ดูไม่คุ้นเคย หรือออกเดินทางไปได้แป๊บ ๆ Google Maps ก็ส่ง Fastest Route มาให้ทีหลัง แต่เมื่ออัปเดตแอปพลิเคชันนับจากนี้เป็นต้นไป Google Maps จะไม่แนะนำเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดให้แล้ว

แต่ต่อจากนี้ไป Google Maps จะเปลี่ยนแสดงเส้นทาง วิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด ช่วยให้ประหยัดน้ำมันที่สุดแทน โดยอัลกอริธึมแบบใหม่ของแอปพลิเคชันจะคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง และมุ่งเน้นไปว่า แต่ละเส้นทางจากจุด A ไปยังจุด B แต่ละเส้นทางใช้ปริมาณน้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ อยู่ที่เท่าไหร่ แต่ถ้าใครยังต้องการการเดินทางที่ใช้เวลาที่น้อยที่สุด ก็สามารถสลับไปใช้เส้นทางอื่น ๆ แทนได้ขอขอบคุณ

コメント


bottom of page