top of page

ประกวดภาพถ่าย "3 ทศวรรษพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ สวรรค์บนม่านเมฆ"


คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "3 ทศวรรษพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ สวรรค์บนม่านเมฆ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ชิงเงินรางวัลมูลรวมกว่า 90,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ

ประเภทการประกวด

 • ประเภทกล้องถ่ายดิจิทัล

 • ประเภทภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

เงื่อนไขการประกวด

 • ภาพถ่ายต้องเป็นผลงานที่ถ่ายขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงจากภาพถ่ายของผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัล จากที่ใดมาก่อน

 • สามารถปรับแสง สี ความเข้ม ได้ตามความเหมาะสม ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี โดยห้ามพิมพ์หรือขีดเขียนข้อความ หรือลวดลายใดๆ บนภาพ

  • ภาพถ่ายจากกล้องติจิทัลประเภทใดก็ได้ที่มีความละเอียดของภาพ 12 ล้านพิกเซลขึ้นไป ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI

  • ภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือให้ใช้ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 18 ล้านพิกเซล ขึ้นไป


 • ผลงานต้องตรงตามหัวข้อ และประเภทการประกวด โดยไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค เป็นรูปถ่ายพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริเท่านั้นในการนำเสนอ

 • เป็นภาพถ่ายที่ผู้ประกวดถ่ายด้วยตนเองและไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ ไม่เคยลงโซเชียลมีเดียใดๆ หากตรวจพบภายหลังว่าเป็นภาพถ่ายของผู้อื่น หรือเป็นภาพถ่ายที่เคยลงตีพิมพ์ที่อื่นภาพถ่ายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวด และผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการฟ้องร้อง โดยทางคณะกรรมการและกองประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 3 ภาพ ของแต่ละประเภทการประกวด แต่จะได้รับพิจารณารับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองทัพอากาศ และสามารถปรับปรุง ดัดแปลงเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของผลงาน และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย

 • กองทัพอากาศมีสิทธิ์ในการนำผลงานเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว และห้ามผู้เข้าประกวดนำผลงานของตนเอง หรือผลงานอื่นใดเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ โดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 • คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดและคณะทำงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายผ่านทาง e-mail โดยแนบไฟล์ภาพถ่าย ระบุประเภทภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดส่งมาที่ email : phramahathatrtaf@gmail.com พร้อมแจ้ง ชื่อ สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2566

 • ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบรอบเเรก และผลงานเพื่อทำการโหวต ผ่านทางเฟสบุค พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ ในวันที่ 11 มีนาคม 2566

 • ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

รางวัลการประกวด

 • ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล

  • ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ

  • ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท

  • ขนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท


 • ประเภทภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

  • ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ

  • ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท

  • ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท


 • รางวัลผลโหวตคะแนนนิยม โดยจะทำการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกดไลค์กดแชร์ โดยภาพใดได้รับยอดแชร์มากที่สุดจะได้รับรางวัล ผ่านเฟบุค พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลภาพประทับใจผู้บัญชาการทหารอากาศ เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ 02 534 1172

 • เฟสบุค : พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ

ที่มา http://contestwar.com/th/contest/16341

ดู 4 ครั้ง

Comentarios


bottom of page