top of page

โรงพยาบาลวิมุต จัดโครงการ "วิมุตอาสา ผ่าตัดต้อกระจก" ร่วมกับ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” และ “สำนักงานเขตพญาไท” มอบโอกาสในการมองเห็นให้ 30 ดวงตาคืนโลกที่สดใสให้ผู้ป่วยต้อกระจกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 27 มิถุนายน 2567 — โรงพยาบาลวิมุต เดินหน้าสร้างสังคมไทยที่อยู่ดี-มีสุข สอดรับกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดโครงการ "วิมุตอาสา ผ่าตัดต้อกระจก" ร่วมกับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ และสำนักงานเขตพญาไท มอบการผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 30 ดวงตา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพญาไท โดยโรงพยาบาลวิมุต ดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตร แพทย์และพนักงานอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยตั้งแต่รอบการคัดกรอง การตรวจสุขภาพและรับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนผ่าตัด การเข้าผ่าตัด และการดูแลติดตามอาการหลังกลับบ้านเพื่อการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน กิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้มุ่งมอบโอกาสในการรักษาดวงตาให้แก่คนในชุมชน ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเจนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง สะท้อนความตั้งใจของ โรงพยาบาลวิมุตในการดำเนินธุรกิจเฮลท์แคร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
นายแพทย์สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด เล่าถึงที่มาของโครงการว่า "โรงพยาบาลวิมุต ดำเนินธุรกิจเฮลท์แคร์ภายใต้เป้าหมายในการขับเคลื่อนสังคมไทยสุขภาพดี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมที่คืนคุณค่าสู่สังคมอยู่เสมอ เราตระหนักดีว่าปัญหาด้านสายตา โดยเฉพาะโรคต้อกระจก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงวัยและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีคนในชุมชนจำนวนมาก ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการผ่าตัดต้อกระจก จึงได้ริเริ่มโครงการ “วิมุตอาสา ผ่าตัดต้อกระจก” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นต้อกระจกในชุมชนพญาไท ช่วยให้ดวงตา 30 ดวงกลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่คนไข้ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล ทางทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และทีมอาสาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ จะดูแลผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองตั้งแต่การปรึกษาแพทย์จนถึงการติดตามผลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดจนครบ 1 เดือน เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัยของผู้ป่วย”


“โครงการวิมุตอาสา ผ่าตัดต้อกระจก” เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์และความร่วมมือจากสำนักงานเขตพญาไท เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนการมองเห็นที่ชัดเจน ให้คนในชุมชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งตอกย้ำพันธกิจของ โรงพยาบาลวิมุต ในการดูแลให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงอย่างเท่าเทียม” นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

โรงพยาบาลวิมุต ยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงพื้นที่ให้บริการชุมชน เช่น การให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และการให้ความรู้เรื่องโรคระบาด ในอนาคต โรงพยาบาลวิมุต พร้อมเดินหน้าจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนในชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยอย่างยั่งยืน


####


เกี่ยวกับโรงพยาบาลวิมุต

โรงพยาบาลวิมุต ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครฯ เป็นโรงพยาบาลขั้นตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 236 เตียง ในรูปแบบอาคารสูง 18 ชั้น ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลของ Joint Commission International (JCI) เน้นให้บริการรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ สมอง เบาหวาน กระดูก ระบบทางเดินอาหาร และตับ รวมถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  นอกจากนี้ ยังมีบริการทางการแพทย์อื่น ๆ อาทิ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Geriatric center) เพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการดูแลพื้นฟูสภาวะหลังวิกฤต (Transitional Care) เพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยหลังจากรักษาเพื่อเตรียมตัวก่อนกลับบ้าน เรานำเสนอบริการในรูปแบบ One-stop Service ซึ่งครอบคลุมบริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน (Health to Home) มอบความสะดวกสบายและทันสมัยผ่านการใช้แอปพลิเคชัน ViMUT สำหรับการตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ส่วนบุคคล การจองนัดหมายแพทย์ด้วยตัวเอง การรับคำปรึกษาจากแพทย์แบบออนไลน์ (Tele Medicine Service) และบริการจัดส่งยาและวัคซีนถึงบ้าน (ViMUT Drug delivery)

ดู 4 ครั้ง

Comentarios


bottom of page