top of page

เสียวหมี่ ประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวด

เสียวหมี่ ประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเสียวหมี่


กรุงเทพฯ ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2566 – เสียวหมี่ ประเทศไทย ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเสียวหมี่เป็นเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์จากเสียวหมี่มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จากความร่วมมือระหว่าง เสียวหมี่ ประเทศไทย และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา โดยได้มีการจัดคลาสบรรยายพิเศษในหัวข้อเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งจัดการประกวดภาพถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเสียวหมี่ผ่านโครงการ Xiaomi Imagery Award 2023 เพื่อรับรางวัลพิเศษจาก เสียวหมี่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นการผลักดันให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในเชิงปฏิบัติ

ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและส่งภาพถ่ายเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมาก โดยผู้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณิชาภา ครองญาติ นักศึกษาจากสาขาวิชา การผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสิริพัชชา สุปรีดิ์วรกิจ นักศึกษาจากสาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ เสียวหมี่ ประเทศไทย ยังมอบรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลให้แก่ นางสาวศิริกร แก้วศิริกุล, นางสาวพัชราภา วิรัตน์ และนางสาวเจนจิรา มุงคุณ นักศึกษาจากสาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ อีกด้วยมร. อเล็กซ์ ถัง ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้จัดการ เสียวหมี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากการจัดกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ เสียวหมี่รู้สึกยินดีที่ได้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ และเข้าใจถึงบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีของนักศึกษา นอกจากนี้เรายังได้เห็นถึงศักยภาพและความสร้างสรรค์ในทุกๆ รูปภาพที่นักศึกษาส่งเข้าประกวด เรามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย”

รศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการ กล่าวว่า “คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเสียวหมี่ ประเทศไทย และขอขอบคุณเสียวหมี่ประเทศไทยที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของเยาวชน และยังเข้ามาสนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้แสดงศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการมอบรางวัลต่างๆ มากมายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

ดู 3 ครั้ง

コメント


bottom of page