top of page

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าโชว์นวัตกรรมตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในงาน ASEAN DENGUE DAY 2023

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าโชว์นวัตกรรมตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
ในงาน “ASEAN DENGUE DAY 2023”

พบสถิติคนไทยป่วยเป็นไข้เลือดออกมากกว่า 18,000 ราย ชี้ยอดพุ่งสูงกว่าปีก่อนถึง 4.2 เท่า ฟูจิฟิล์มประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่ Zero Dengue Death ให้คนไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก


บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะไม่หยุดยั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมและช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้คนในโลก ล่าสุดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก เดินหน้าโชว์นวัตกรรมชุดตรวจหาไข้เลือดออกที่มีความไวสูงด้วยเทคโนโลยี Silver Amplification ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างสุขภาวะที่ดีให้คนไทย ในงาน “ASEAN DENGUE DAY 2023” จัดโดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Moving Forward to Zero Dengue Death - ก้าวสู่สังคมไทย ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก" โดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประกาศเดินหน้าต้านภัยไข้เลือดออก มุ่งเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในอนาคต

โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 18,173 ราย และมีผู้เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วถึง 4.2 เท่า โดยมีการระบาดสูงที่สุดในรอบ 3 ปี พบอัตราป่วยสูงสุดคือกรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคกลาง โดยนักเรียนอายุ 5-14 ปี ป่วยเป็นไข้เลือดออกสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี เฉลี่ยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ละ 900 รายและเสียชีวิตสัปดาห์ละ 1 ราย


มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ แต่ยังคงพบผู้เสียชีวิตในประเทศไทย ทางฟูจิฟิล์มจึงเล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์เพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ตลอดจนความสำคัญของการป้องกันเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค ขณะเดียวกันฟูจิฟิล์ม ในฐานะผู้นำด้านการใช้นวัตกรรมล้ำสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม พร้อมเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้คนไทยและทั่วโลกมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เราจึงไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ล่าสุดเรานำเสนอนวัตกรรมชุดตรวจที่มีความไวและความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยี Silver Amplification โซลูชันของเราพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ด้านภาพถ่ายเพื่อช่วยตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง”

สำหรับนวัตกรรม Rapid Test ชุดตรวจที่มีความไวสูงที่ฟูจิฟิล์มได้นำมาโชว์ศักยภาพในงาน “ASEAN DENGUE DAY 2023” ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยเชื้อไข้เลือดออก ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silver Amplification นำเสนอโซลูชันชุดทดสอบแบบ Point of Care (POC) Antigen Test ใช้งานสะดวกทุกที่ทุกเวลา ช่วยวินิจฉัยได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีตรวจที่สะดวก ง่าย สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรืออาศัยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ สามารถรู้ผลภายใน 15-20 นาที จึงช่วยให้แพทย์ตรวจพบผู้ป่วยไข้เลือดออกได้เร็วและแม่นยำมากขึ้นได้ สอดคล้องกับเป้าหมายในการลดการป่วยและการตายจากโรคไข้เลือดออกให้แก่ผู้คนในวงกว้าง ช่วยขับเคลื่อนการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การมอบผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจที่ใช้ง่ายสำหรับทุกคน


“ปัจจุบันเครื่องมือดังกล่าวผ่านการทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วย พบว่าสามารถช่วยทีมแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้เร็วขึ้น ช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่ทางฟูจิฟิล์มให้ความสำคัญเสมอมา ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ฟูจิฟิล์มมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในวงกว้างอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกที่คร่าชีวิตคนไทยทุกปี ดังนั้นฟูจิฟิล์มหวังว่าเครื่องมือนี้จะช่วยยกระดับวงการแพทย์ของไทยเพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ คืนกลับสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม” มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสรุป

Comments


bottom of page